Cele

 

Masfalt Sp. z o.o.  zobowiązuje się do:

Spełniania wymagań i oczekiwań swoich Klientów w zakresie jakości następujących usług:

  •  produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych najwyższej jakości

Masfalt Sp. z o.o. ciągłą poprawę procesu wykonywania wyżej określonych zadań osiąga dzięki:

  • doskonale wyszkolonej kadrze pracowników i ciągłym podnoszeniu ich kwalifikacji,
  • budowaniu świadomości pracowników poprzez systematyczne szkolenia i zaangażowanie kierownictwa,
  • utrzymaniu sprawnej oraz poszerzaniu zakresu bazy sprzętowej,
  • korzystaniu z usług kwalifikowanych dostawców,
  • przestrzegając przepisów prawa,
  • jakości produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych zachowanej dzięki wdrożonemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), potwierdzonemu przez certyfikację.

 

Naszą dewizą jest realizacja produkcji w zakresie zleconym przez Klienta, z pełną odpowiedzialnością wobec Niego oraz terminowym dotrzymywaniem wymagań zdefiniowanych w dokumentach kontraktowych, tak by nasz produkt i profesjonalnie wykonana usługa produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej znalazła uznanie u naszych Klientów.

Niniejsza Polityka jest udostępniona do wiadomości publicznej.

Powyższe zobowiązania Masfalt Sp. z o.o. osiąga poprzez System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008.