Historia firmy

Rozwój naszej firmy jest ściśle związany z ekspansją i umacnianiem pozycji koncernu CRH w Polsce. Pierwszym etapem było przejęcie w roku 2000 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Gdańska Drogomex Sp z o.o. i oddanie do użytku nowej wytwórni mieszanek mineralno – asfaltowych w Starej Pile k/Gdańska o wydajności (160 t/godz). Kolejną firmą drogową w grupie był PRD Budostal Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Rok 2002 był najintensywniejszym jak dotąd okresem rozwoju firmy, w związku z oddaniem do użytku nowych wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Nowe wytwórnie wraz z całą infrastrukturą zostały uruchomione w Nowinie k/Elbląga (Parker 160 t/godz.) i w Warszawie (Ammann 320t/godz.). W tym okresie zostało również przejęte Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Pruszkowa koło Warszawy. Produkcja mieszanek mineralno - asfaltowych zostaje skupiona wokół naszej firmy Masfalt Sp. z o.o. Wykonawstwo drogowe zostało wydzielone i przekazane firmie - siostrze Drogomex Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.