Jakość

Certyfikat ISO 9001:2015

W firmie Masfalt Sp. z o.o. wprowadzono i certyfikowano System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie „Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych, spełniających wymagania aktualnych norm i specyfikacji technicznych”.

Pobierz certyfikat ISO 9001 (PDF)

Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji

Zakłady produkcyjne Masfalt Sp. z o.o. posiadają wdrożone i certyfikowane od 2009 roku przez jednostkę notyfikowaną nr 1023, systemy Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 305/2011, na produkty z zakresu mieszanek mineralno-asfaltowych:

Beton asfaltowy AC – PN-EN 13108-1
Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw BBTM – PN-EN 13108-2
Mieszanka SMA – PN-EN 13108-5
Asfalt lany MA – PN-EN 13108-6

Pobierz certyfikat ZKP Dąbrowa Górnicza (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Stara Piła (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Nowina (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Warszawa (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Pruszków (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Zgierz (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Bielawy (PDF)
Pobierz certyfikat ZKP Sitkówka-Nowiny (PDF)