Kontakt

Adres siedziby

Masfalt Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków
tel:  + 48 22 758 89 81, + 48 22 758 89 78
fax: + 48 22 758 89 76, + 48 22 211 17 75
email: masfalt@masfalt.pl

NIP: 735-00-26-179
REGON: P-490440038
Nr KRS: 0000040878
Numer BDO: 000002285
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 40 330 935,00 zł

 

Zakłady produkcyjne

Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej
42-530 Dąbrowa Górnicza,
ul. Koksownicza 2
tel.: (32) 665 11 17
fax: (32) 750 00 77
Kierownik Zakładu:
Michał Szobert
tel. 698 682 014
email: Michal.Szobert@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny w Starej Pile k/Gdańska
83-331 Przyjaźń,
ul.Dworcowa 42
tel.: (58) 685 70 89
fax: (58) 685 70 89
Kierownik Zakładu:
Mieczysław Żochowski
tel. 692 450 069
email: Mieczyslaw.Zochowski@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny w Nowinie k/Elbląga
82-310 Elbląg,
Nowina 31
fax: (55) 620 31 62
Kierownik Zakładu:
Kacper Sikora
tel. 692 450 068
email: Kacper.Sikora@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny w Warszawie
04-458 Warszawa,
ul. Chełmżyńska 249
fax: (22) 211 17 37
Kierownik Zakładu:
Mariusz Piotrowski
tel. 604 568 508
email: Mariusz.Piotrowski@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. Stefana Bryły 4 (wjazd od ul. Południowej)
tel.: (22) 758 89 81
fax: (22) 758 89 76
Kierownik Zakładu:
Łukasz Grądzki
tel. 602 289 995
email: Lukasz.Gradzki@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny w Zgierzu
95-100 Zgierz,
ul. Urocza 2/4
fax: (42) 299 65 64
Kierownik Zakładu:
Adam Rogoziński
tel. 604 249 519
email: Adam.Rogozinski@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny w Bielewach k/Inowrocławia
88-192 Piechcin,
Bielawy 2
fax: (052) 552 40 04
Kierownik Zakładu:
Artur Pliszka
tel. 608 500 973
email: Artur.Pliszka@masfalt.pl

Zakład Produkcyjny Sitkówka-Nowiny k/Kielc
26-052 Sitkówka-Nowiny,
Sitkówka 24
Teren ZPW Trzuskawica
fax: (041) 242 11 11
Kierownik Zakładu:
Michał Detka
tel. 692 153 505
email: Michal.Detka@masfalt.pl