Oferta handlowa

Masfalt Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych spełniających wymagania aktualnych norm i specyfikacji technicznych. Nasze nowoczesne zakłady produkcyjne są certyfikowane wg dyrektyw Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.

Posiadamy 8 wytwórni działających na terenie całego kraju, w tym największa Amman 320 t/h znajdująca się w Warszawie.

Dzienna produkcja wynosi nawet do 12.000 ton a od roku 2000 wyprodukowaliśmy już ponad 8 mln ton mieszanek mineralno-asfaltowych. Moce produkcyjne wytwórni Masfaltu to blisko 4 mln ton rocznie.

Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. udzielił certyfikacji na następujące mieszanki mineralno-asfaltowe:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Kompleksowe prace drogowe

Na życzenie klienta wykonujemy również kompleksowe prace drogowe, prowadzone przez firmę - siostrę Drogomex Sp. z o.o.