Wybrane realizacje

Nazwa zadania

 

Dostawa mieszanek mineralno asfaltowych na potrzeby Miasta Stołecznego Warszawy od roku 2007

350 tys.ton

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Płońska

88 tys.ton

Przebudowa drogi krajowej nr 62 odcinek Łacha – Somianka oraz Somianka – Wyszków

122 tys.ton

Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61

50 tys.ton

Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech

45 tys.ton

Budowa trasy Mostu Północnego, zadanie 1 etap 1, od węzła z ulicą Pułkową do Węzła z ulicą Modlińską

100 tys. ton

Odnowa drogi krajowej numer 70 wraz z przebudową przepustów na odcinkach: Łowicz – Skierniewice tj. od km 10+800 do km 20+100

65 tys.ton

Budowa Autostrady A-4 odcinek Katowice – Kraków

110 tys.ton

Stadion Baltic Arena w Gdańsku

40 tys.ton

Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK-7) – węzeł Karczemki w Gdańsku

100 tys.ton

Przebudowa DK-2 na odcinku Zakręt – Dębe Wielkie

140 tys.ton

Rozbudowa istniejącej drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Węzła Kielce Północ do Węzła Chęciny

130 tys.ton

Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 365+261,42 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 394

120 tys.ton

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km 88+060 do km 99+962 o długości 11,902 km oraz budowy obwodnicy Końskich

70 tys.ton

Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową Łącznika z MPL Okęcie i ulicą Marynarską (S-79- Etap II)

125 tys.ton

Budowa drogi ekspresowej S-8 – Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia, km 1+099 – km 11+477,07

40 tys.ton

Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska wraz z mostem Grota – Roweckiego w Warszawie

140 tys.ton