Bielawy

WMB Bielawy

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Bielawach k/Inowrocławia
88-192 Piechcin,
Bielawy 2
fax: (052) 552 40 04

Kierownik Zakładu:
Artur Pliszka
tel. 608 500 973

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TERORETYCZNA t/h 240
ROK URUCHOMIENIA 2007
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt 8
pojemność pojedynczego dozatora m3 9
SUSZARKA
długość bębna m 8
średnica bębna m 2,2
napęd bębna kW 4×11
palnik Ammann 2-mediowy  
moc palnika MW 15,9
WIEŻA OTACZARKI
ZASOBNIKI GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 6
liczba „gorących komór” + bypass szt. 6+1
łączna pojemność „gorących komór” t 80
WAGI
waga kruszywa (max) kg 3000
waga bitumu (max) kg 325
waga wypełniacza (max) kg 400
MIESZALNIK
wielkość zarobu (max) kg 3000
napęd kW 2×37,5
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY
łączna pojemność zbiorników t 400
ilość zbiorników szt. 4
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie granulatu celulozowego
ZBIORNIKI BITUMU
walcowe zbiorniki w układzie poziomym
ilość zbiorników szt. 4
łączna pojemność zbiorników t 200
ogrzewanie olejowe  
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką t 80
pojemność zbiornika z pyłami t 95
FILTR
producent filtra – Heinrich Luhr MWF
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3/h 60 000
moc wentylatora wyciągowego kW 110
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 620
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu – podawanie na wagę kruszywa
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI m 24

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0166 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Bielawy (PDF)

Lokalizacja