Dąbrowa Górnicza

dabrowa_header

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Koksownicza 2
tel.: (032) 665 11 17
fax: (032) 750 00 77

Kierownik Zakładu:
Michał Szobert
tel. 698 682 014

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA t/h 320
ROK URUCHOMIENIA 2005
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt. 9
pojemność pojedynczego dozatora m3 12
SUSZARKA
długość bębna m 11
średnica bębna m 2,8
napęd bębna kW 4×22
palnik Ammann 3-mediowy
moc palnika MW 20
WIEŻA OTACZARKI    
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 6
liczba „gorących komór” + bypass 6+1
łączna pojemność „gorących komór” t 102
WAGI
waga kruszywa (max) kg 4250
waga bitumu (max) kg 500
waga wypełniacza (max) kg 650
MIESZALNIK
pojemność mieszalnika  (max) kg 4250
napęd kW 2×45
ZBIORNIKI GOTOWEJ MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
łączna pojemność zbiorników t 480
ilość zbiorników szt. 4
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie granulatu celulozowego
ZBIORNIKI BITUMU
zbiorniki walcowe w układzie poziomym
ilość zbiorników szt. 4
łączna pojemność zbiorników t 200
ogrzewanie olejowe
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką t 2×40
pojemność zbiornika na materiały sypkie m3 120
pojemność zbiornika z pyłami t 40
FILTRY
producent filtra – Ameco  
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności Nm3/h 118.825
moc wentylatora wyciągowego kW 200
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 1408
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu (max) kg 3000
Całkowita wysokość wytwórni m 30

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0164 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Dąbrowa Górnicza (PDF)

Lokalizacja