Nowina

nowina-header-730x400

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Nowinie k/Elbląga
82-310 Elbląg,
Nowina 31
fax: (055) 620 31 62

Kierownik Zakładu:
Kacper Sikora
tel. 692 450 068

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ t/h 160
ROK URUCHOMIENIA 2002
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt. 8
pojemność pojedynczego dozatora m3 9,5
SUSZARKA
długość bębna m 7,5
średnica bębna m 2,2
napęd bębna kW 4×11
palnik Ammann 2-mediowy
moc palnika MW 18,6
WIEŻA OTACZARKI    
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 6
liczba „gorących komór” + bypass 6+0
łączna pojemność „gorących komór” t 55
WAGI
waga kruszywa (max) kg 2000
waga bitumu (max) kg 300
waga wypełniacza (max) kg 400
MIESZALNIK
wielkość zarobu  (max) kg 2000
napęd kW 2×30
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY
łączna pojemność zbiorników t 150
ilość zbiorników szt. 3
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
ZBIORNIKI BITUMU
walcowe zbiorniki w układzie pionowym
ilość zbiorników szt. 3
łączna pojemność zbiornika t 150
ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika kW 3×60
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką t 80
pojemność zbiornika z pyłami t 80
FILTRY
producent filtra – BMD Garant
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3 62 000
moc wentylatora wyciągowego kW 110
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 860
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu – taśmowa
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI m 27

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0165 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Nowina (PDF)

Lokalizacja