Pruszków

pruszkow-header-730x530

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. Stefana Bryły 4 (wjazd od ul. Południowej)
tel.: (022) 758 89 81
fax: (022) 758 89 76

Kierownik Zakładu:
Łukasz Grądzki
tel. 602 289 995

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ teoretyczna t/h 240
Rok uruchomienia 2007
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt. 11
pojemność pojedynczego dozatora m3 8
SUSZARKA
długość bębna m 8
średnica bębna m 2,2
napęd bębna kW 4x11kW
palnik Ammann 3-mediowy  
moc palnika MW  12
WIEŻA OTACZARKI
ZASOBNIKI GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 5
liczba „gorących komór” + bypass szt. 5+2
łączna pojemność „gorących komór” t 80
WAGI
waga kruszywa (max) kg 3000
waga bitumu (max) kg 325
waga wypełniacza (max) kg 400
MIESZALNIK
wielkość zarobu (max) kg 3000
napęd kW 2×37,5
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY
łączna pojemność zbiorników t 200
ilość zbiorników szt. 2
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie granulatu celulozowego
ZBIORNIKI BITUMU
zbiorniki walcowe w układzie poziomym
ilość zbiorników szt. 4
łączna pojemność zbiorników t 180
ogrzewanie olejowe  
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką m3 80
pojemność zbiornika na materiały sypkie m3 120
pojemność zbiornika z pyłami t 50
FILTR
producent filtra – BMD Garant
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności Nm3/h 65 000
moc wentylatora wyciągowego kW 110
moc wentylatora wyciągowego m2 670
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu – taśmowa
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI m 28

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0161 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Pruszków (PDF)

Lokalizacja