Stara Piła

starapila_header

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Starej Pile k/Gdańska
83-331 Przyjaźń,
ul. Dworcowa 42
tel.: (058) 685 70 89
fax: (058) 685 70 89

Kierownik Zakładu:
Mieczysław Żochowski
tel. 692 450 069

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA t/h 160
ROK URUCHOMIENIA 2001
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt. 8
pojemność pojedynczego dozatora m3 9,5
SUSZARKA
długość bębna m 7,5
średnica bębna m 2,2
napęd bębna kW 45
Palnik Ammann 2-mediowy
moc palnika MW 14
WIEŻA OTACZARKI    
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 6
Liczba „gorących komór” + bypass t 6+0
Łączna pojemność „gorących komór” t 55
WAGI
waga kruszywa (max) kg 2000
waga bitumu (max) kg 300
waga wypełniacza (max) kg 400
MIESZALNIK
wielkość zarobu  (max) kg 2000
napęd kW 2×30
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY
łączna pojemność zbiorników t 150
ilość zbiorników szt. 3
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie granulatu celulozowego
ZBIORNIKI BITUMU
walcowe zbiorniki w układzie pionowym
ilość zbiorników szt. 3
łączna pojemność zbiorników t 150
ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika kW 3×60
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką t 80+120
pojemność zbiornika z pyłami t 80
FILTRY
producent filtra – Envirofloa
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3 65 000
moc wentylatora wyciągowego kW 132
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 930
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu – taśmowa
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI m 27

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0148F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Stara Piła (PDF)

Lokalizacja