Warszawa

 

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Warszawie
04-458 Warszawa,
ul. Chełmżyńska 249
fax: (022) 211 17 37

Kierownik Zakładu:
Mariusz Piotrowski,
tel. 604 568 508

Informacje o zakładzie

Zakład w Warszawie jest jedną z największych i najnowocześniejszych wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce. Urządzenia firmy Ammann Universal 320 o wydajności 320 ton mieszanki na godzinę, posiadają skomputeryzowany system dozowania dodatków. Zakład wyposażony jest w wysokowydajny system odpylania spełniający najostrzejsze normy ochrony środowiska.

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA t/h 320
ROK URUCHOMIENIA   2002
DOZOWANIE WSTĘPNE    
ilość dozatorów szt. 10
pojemność pojedynczego dozatora m3 15
SUSZARKA    
długość bębna m 10
średnica bębna m 2,7
napęd bębna kW 4 x 18,5
palnik Ammann 3-mediowy    
moc palnika MW 24
WIEŻA OTACZARKI    
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA    
liczba frakcji szt. 6
liczba „gorących komór” + bypass szt. 6+1
Łączna pojemność „gorących komór” t 102
WAGI    
waga kruszywa (max) t 4000
waga bitumu (max) t 400
waga wypełniacza (max) t 500
MIESZALNIK    
wielkość zarobu (max) kg 4000
napęd kW 2×45
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY    
łączna pojemność zbiorników t 320
ilość zbiorników szt. 4
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH    
automatyczne podawanie środków adhezyjnych    
automatyczne podawanie granulatu celulozowego    
ZBIORNIKI BITUMU    
walcowe zbiorniki w układzie pionowym    
ilość zbiorników szt. 4
łączna pojemność zbiornika t 220
ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika kW 9+24
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA    
pojemność zbiornika z mączką t 80
pojemność zbiornika na materiały sypkie m3 120
pojemność zbiornika z pyłami t 80
FILTR    
producent filtra – Ameco    
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3/h 77000
moc wentylatora wyciągowego kW 160
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 1730
RECYKLING    
instalacja dodawania destruktu na zimno    
pojemność dozatora destruktu m3 10
Waga destruktu (max) kg 3000
RECYKLING    
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu (max) kg 3000
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI m 34

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada wdrożony i certyfikowany system ZKP, potwierdzony Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPR – 0162 F zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Certyfikat wydany został przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1023 – Instytut Testowania i Certyfikacji, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (BBTM) wg normy PN-EN 13018-2
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Warszawa (PDF)

Lokalizacja