Warszawa

warszawa_header

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Warszawie
04-458 Warszawa,
ul. Chełmżyńska 249
fax: (022) 211 17 37

Kierownik Zakładu:
Mariusz Piotrowski,
tel. 604 568 508

Informacje o zakładzie

Zakład w Warszawie jest jedną z największych i najnowocześniejszych wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce. Urządzenia firmy Ammann Universal 320 o wydajności 320 ton mieszanki na godzinę, posiadają skomputeryzowany system dozowania dodatków. Zakład wyposażony jest w wysokowydajny system odpylania spełniający najostrzejsze normy ochrony środowiska.

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA t/h 320
ROK URUCHOMIENIA 2002
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt. 10
pojemność pojedynczego dozatora m3 15
SUSZARKA
długość bębna m 10
średnica bębna m 2,7
napęd bębna kW 4 x 18,5
palnik Ammann 3-mediowy
moc palnika MW 24
WIEŻA OTACZARKI
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 6
liczba „gorących komór” + bypass szt. 6+1
Łączna pojemność „gorących komór” t 102
WAGI
waga kruszywa (max) t 4000
waga bitumu (max) t 400
waga wypełniacza (max) t 500
MIESZALNIK
wielkość zarobu (max) kg 4000
napęd kW 2×45
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY
łączna pojemność zbiorników t 320
ilość zbiorników szt. 4
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie granulatu celulozowego
ZBIORNIKI BITUMU
walcowe zbiorniki w układzie pionowym
ilość zbiorników szt. 4
łączna pojemność zbiornika t 220
ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika kW 9+24
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką t 80
pojemność zbiornika na materiały sypkie m3 120
pojemność zbiornika z pyłami t 80
FILTR
producent filtra – Ameco
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3/h 77000
moc wentylatora wyciągowego kW 160
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 1730
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
Waga destruktu (max) kg 3000
RECYKLING
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu (max) kg 3000
CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYTWÓRNI m 34

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0162 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Warszawa (PDF)

Lokalizacja