Zgierz

zgierz-header

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Zgierzu
95-100 Zgierz,
ul. Urocza 2/4
fax: (042) 299 65 64

Kierownik Zakładu:
Adam Rogoziński
tel. 604 249 519

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA t/h 240
ROK URUCHOMIENIA 2005
DOZOWANIE WSTĘPNE
ilość dozatorów szt. 8
pojemność pojedynczego dozatora m3 9
SUSZARKA
długość bębna m 9
średnica bębna m 2,5
napęd bębna kW 4×18,5
palnik Ammann 2-mediowy
moc palnika MW 13,9
WIEŻA OTACZARKI
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA
liczba frakcji szt. 5
liczba „gorących komór” + bypass   5+1
łączna pojemność „gorących komór” t 50
WAGI
waga kruszywa (max) kg 3250
waga bitumu (max) kg 325
waga wypełniacza (max) kg 500
MIESZALNIK
pojemność mieszalnika  (max) kg 3000
napęd kW 90
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY
łączna pojemność zbiorników t 265
ilość zbiorników szt. 3
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH
automatyczne podawanie środków adhezyjnych
automatyczne podawanie granulatu celulozowego
ZBIORNIKI BITUMU
walcowe zbiorniki w układzie pionowym  
ilość zbiorników szt. 3
łączna pojemność zbiorników t 150
ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika kW 3×15,5
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA
pojemność zbiornika z mączką t 50
pojemność zbiornika z pyłami t 50
FILTRY
producent filtra – Ameco 707
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3/h 62 000
moc wentylatora wyciągowego kW 110
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 716
RECYKLING
instalacja dodawania destruktu na zimno
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu – taśmowa
Całkowita wysokość wytwórni m 26

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0163 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Zgierz (PDF)

Lokalizacja