Zgierz

zgierz-header

Kontakt

Zakład Produkcyjny w Zgierzu
95-100 Zgierz,
ul. Urocza 2/4
fax: (042) 299 65 64

Kierownik Zakładu:
Robert Bernakowski
tel. 604 249 519

Dane technologiczne

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA t/h 240
ROK URUCHOMIENIA   2005
DOZOWANIE WSTĘPNE    
ilość dozatorów szt. 8
pojemność pojedynczego dozatora m3 9
SUSZARKA    
długość bębna m 9
średnica bębna m 2,5
napęd bębna kW 4×18,5
palnik Ammann 2-mediowy    
moc palnika MW 13,9
WIEŻA OTACZARKI    
ZASOBNIK GORĄCEGO KRUSZYWA    
liczba frakcji szt. 5
liczba „gorących komór” + bypass   5+1
łączna pojemność „gorących komór” t 50
WAGI    
waga kruszywa (max) kg 3250
waga bitumu (max) kg 325
waga wypełniacza (max) kg 500
MIESZALNIK    
pojemność mieszalnika  (max) kg 3000
napęd kW 90
ZBIORNIKI GOTOWEJ MASY    
łączna pojemność zbiorników t 265
ilość zbiorników szt. 3
PODAWANIE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH    
automatyczne podawanie środków adhezyjnych    
automatyczne podawanie granulatu celulozowego    
ZBIORNIKI BITUMU    
walcowe zbiorniki w układzie pionowym    
ilość zbiorników szt. 3
łączna pojemność zbiorników t 150
ogrzewanie elektryczne pojedynczego zbiornika kW 3×15,5
ZBIORNIKI WYPEŁNIACZA    
pojemność zbiornika z mączką t 50
pojemność zbiornika z pyłami t 50
FILTRY    
producent filtra – Ameco 707    
odpylacz tkaninowy – filtry workowe wysokiej wydajności m3/h 62 000
moc wentylatora wyciągowego kW 110
odpylacz tkaninowy – powierzchnia filtra m2 716
RECYKLING    
instalacja dodawania destruktu na zimno    
pojemność dozatora destruktu m3 10
waga destruktu – taśmowa    
Całkowita wysokość wytwórni m 26

Pobierz specyfikację wytwórni (PDF)

Certyfikaty

Zakład posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr. 1023 – CPD – 0163 F zgodny dyrektywą Unii Europejskiej nr 89/106/EEC.
Dokument wydany został przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA, na następujące produkty:

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN EN 13108-1
  • Mieszanka (SMA) wg normy PN EN 13108-5
  • Asfalt lany (MA) wg normy PN EN 13108-6

Pobierz Certyfikat ZKP Zgierz (PDF)

Lokalizacja