Zarząd

Dyrektor Zarządzający – Prezes Zarządu
Tomasz Sęk

Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu
Arkadiusz Mikulicki

Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu
Agnieszka Głowicka

Dyrektor Produkcji - Członek Zarządu
Łukasz Krawczyk