Zarząd

Dyrektor Zarządzający – Prezes Zarządu
Tomasz Sęk

Dyrektor Finansowa - Członek Zarządu
Irena Ściana

Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu
Arkadiusz Mikulicki